Externá správa počítačovej siete

Pre malé a stredné firmy (SMB) nie je príliš efektívne zamestnávať vlastného správcu siete, prípadne celé oddelenie informačných technológií. V takýchto prípadoch je oveľa výhodnejšie využívať služieb externého správcu siete, prípadne delegovať kompletný outsourcing IT na špecializovanú firmu.

Prínosy outsourcingu:

Efektívnejšie využitie finančných prostriedkov - firma ušetrí ako čas (potrebný k zaškoleniu vlastného IT pracovníka), tak i peniaze (náklady na vytvorenie pracovného miesta, náklady na sociálne a zdravotné poistenie) a tieto úspory vložiť do investícií, ktoré práve potrebuje realizovať - vytvorenie nových pracovných pozícií, vzdelávanie pracovníkov alebo nákup nového vybavenia - priamo súvisiacich s jej predmetom podnikania. Naviac zvládnutie tak širokej oblasti, akou dnes IT je, nie je v silách jedného človeka. Outsourcingom získava firma prístup ku znalostiam databáz niekoľkých odborníkov s rôznymi špecializáciami.

Výhodou je tiež presun zodpovednosti a istota ako zabezpečenie, tak okamžitá pomoc. Vzhľadom ku kvalitnému pripojeniu k internetu je zabezpečená pomocou vzdialenej správy okamžitá reakcia na poruchy zariadení, serverov i jednotlivých pracovných staníc.

V prípade, že firma už svojho IT pracovníka má a praje si tuto pozíciu zachovať, potom je pre tohto zamestnanca prínosom uľahčenie starostí a možnosť sústrediť sa na podstatné záležitosti, vyžiadať si pomoc iba vo chvíľach, kedy nápor sám nezvláda, či možnosť konzultácie práve riešenej problematiky.

Naše produkty a služby využívajú tieto spoločnosti:

 • AHAtech,s.r.o.
 • Autodoprava Anton Iliáš
 • Bytos - správa bytov Prievidza
 • ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o.
 • Daffer spol. s r.o.
 • DE-S-PE, s.r.o.
 • EKOSLUŽBA, s.r.o.
 • FALAtrade s. r. o.
 • GALTERRA s.r.o.
 • GEWIS - Slovakia s.r.o.
 • Hornonitrianske bane, a.s.
 • Hotel Magura s.r.o.
 • HUMONT, s.r.o.
 • ILJIN Slovakia, s.r.o.
 • INCON spol. s.r.o.
 • Ing. Ľudmila Pospíšilová LECON
 • Ing. Roman Linder LINTEX
 • Ing. Vladimír Haloda – PROFIL
 • ITYS s.r.o., Jozef Škadra – Limex
 • KLAK, s.r.o.
 • KOLTEN, spol. s.r.o.
 • Kúpele Bojnice a.s.
 • M a N, s.r.o.
 • MASPEX Slovakia s.r.o.
 • MATYO s.r.o.
 • Nemak Slovakia s.r.o.
 • OSP, a.s.
 • Partners Group
 • Patria I. Spol. s r.o.
 • Pentimex s.r.o.
 • PHENOMENAL INDUSTRIES SLOVAKIA s.r.o.
 • ROKO gips, s.r.o
 • SENSE, s.r.o.
 • SHESTR, s.r.o.
 • SLOVACOLOR s.r.o.
 • Slovaktual, s.r.o.
 • Slovenské liečebné kúpele Turč. Teplice a.s.
 • Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o.
 • Správa tepelného hospodárstva Prievidza
 • UNIMAT spol. s r.o.
 • Unipharma Prievidza, a.s.
 • Vegum a.s.
 • VF Tech s.r.o.
 • WERCO S K, spol. S.r.o.
 • WINK TRADE, s.r.o.
 • ŽOS trading, s.r.o.
 • GYMNÁZIUM NOVÁKY
 • GYMNÁZIUM V.B.Nedožerského Prievidza
 • Vysoká škola VYŠEGRÁDU
 • Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu
 • Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
 • WESTOM, s.r.o.
 • Mestský úrad Bojnice
 • Mestský úrad Prievidza
 • Obecný úrad Koš
 • Obecný úrad Kostolná Ves
 • Obecný úrad Nitrianske Rudno
 • Obecný úrad Opatovce nad Nitrou