Finančné a ostatné služby

Z rôznych dôvodov nemusí byť pre Vás výhodné jednorázovo kúpiť kopírovací stroj. Pripravili sme pre Vás možnosti ako prefinancovať obstaranie a prevádzku Vášho nového alebo repasovaného kopírovacieho stroja.

Develop kompletD-komplet je servisno-materiálová zmluva, ktorá sa uzatvára väčšinou na obdobie troch rokov. Platíte paušál za dohodnuté mesačné množstvo kópií. V cene je dodávka spotrebného materiálu (toner, štartér, valce, zobrazovacia jednotka a pod.), papiera, výmena náhradných dielov a servisné práce technikov. Výhody:

 1. máte plánované náklady na kópiu (nemôže sa Vám stať, že musíte zaplatiť vysokú sumu za výmenu nejakého opotrebovaného dielu)
 2. máte predĺženú záruku na kopírovací stroj počas celej doby platnosti zmluvy
 3. spotrebný materiál a papier Vám dovezieme až do firmy
 4. stávate sa našim dôležitým zákazníkom s prioritnou starostlivosťou od našich technikov (bodaj by aj nie, veď všetky doplnkové náklady idú na náš účet!)
 5. automaticky ste zaradení do programu preventívnej starostlivosti (snažíme sa pravidelnými prehliadkami poruchám predchádzať).

 

Develop invest

D-invest je predaj na splátky. Zmluvu uzatvárate s našou firmou, faktúra je na celkovú sumu s priloženým splátkovým kalendárom. Akontácia je vo výške 30% s ďalšími 6 alebo 12 mesačnými splátkami. Nie je vyžadovaná súčasne zmluva D-komplet, hoci Vám ju doporučujeme. Výhody:

 1. stroj sa stáva okamžite Vašim majetkom
 2. mesačný odklad prvej splátky
 3. nízke koeficienty navýšenia ceny stroja o menej ako 6% pri 6 splátkach a o približne 11% pri 12 splátkach.

 

Develop copyD-copy je leasing stroja štandardne na 36 mesiacov. Vyžadujeme zároveň podpísanie zmluvy D-komplet a zmenky vo výške hodnoty stroja. Výhody:

 

 1. nulová akontácia – žiadne prvotné náklady
 2. kopírovací stroj okamžita evidujete ako HIM a odpisujete
 3. nízky leasingový koeficient okolo 1,23 za tri roky
 4. všetky výhody zmluvy D-komplet
 5. možnosť po ukončení zmluvy stroj odkúpiť alebo vymeniť za nový s ďalším pokračovaním zmluvy
 6. kopírovací stroj máte u seba kedykoľvek k dispozícii a za kópiu zaplatíte menej ako v kopírovacom centre.

 

Develop rentD-rent je prenájom stroja s možnosťou jeho budúceho odkúpenia. Zmluvu sa uzatvára na dobu 48 mesiacov s možnosťou predĺženia. Za prenájom platíte minimálnu čiastku z hodnoty stroja. Výhody:

 

 1. nulová akontácia – žiadne prvotné náklady
 2. kopírovací stroj zostáva našim majetkom a Vy máte všetky platby okamžite v nákladoch
 3. variabilita riešenia (stroj je možné vymeniť za väčší alebo menší podľa aktuálnej potreby)
 4. všetky výhody zmluvy D-komplet
 5. kopírovací stroj máte u seba kedykoľvek k dispozícii a za kópiu zaplatíte menej ako v kopírovacom centre.
 6. variabilita riešenia (stroj je možné vymeniť za väčší alebo menší podľa aktuálnej potreby)
 7. možnosť po ukončení zmluvy stroj odkúpiť alebo vymeniť za nový s ďalším pokračovaním zmluvy

 

Väčšina zmlúv je uzatváraná len s našou spoločnosťou, do nášho vzťahu nevstupujú žiadne ďalšie subjekty. Výnimku tvoria zmluvy prefinancovávané so spoločnosťou GRENKE leasing. Za uzavretie zmluvy si účtujeme 20,0 € bez DPH. Množstvo uzavretých zmlúv hovorí o ich vzájomnej výhodnosti. V prípade Vášho záujmu Vám radi poskytneme referencie.