Servisné služby

Významnou oblasťou našej činnosti je servis kopírovacích strojov DEVELOP a KONICA MINOLTA. Spoločnosť je držiteľom certifikátu manažmentu kvality ISO 9001:2008 na inštaláciu a servis kopírovacích strojov.

Samozrejmosťou je profesionalita servisu kopírovacích strojov. Pôsobíme nielen v regióne Hornej Nitry, ale aj na území celého Slovenska s centrálou v obchodnom a servisnom stredisku v Prievidzi. Pre časovú optimalizáciu každého servisného zásahu, je servis zabezpečený vlastnými technikmi a sieťou zmluvných certifikovaných obchodných partnerov. Našim zákazníkom okrem servisu, inštalácie a preventívnej údržby, zabezpečujeme dodávku spotrebného materiálu, náhradných dielov, kvalitný originálny tovar, poradenské zázemie a v neposlednom rade kontakt s ochotným a kvalifikovaným personálom, ktorý sa snaží vždy pomôcť zákazníkovi. V snahe o čo najkvalitnejší výstup, bezproblémový chod kopírovacieho stroja vo Vašej firme, ponúkame Vám možnosť uzavretia zmluvy D-komplet.

D-komplet je servisno-materiálová zmluva, ktorá sa uzatvára väčšinou na obdobie 3 rokov. Platíte paušál za dohodnuté mesačné množstvo kópií. V cene je dodávka spotrebného materiálu (toner, štartér, valce, zobrazovacia jednotka a pod.), papiera, výmena náhradných dielov a servisné práce technikov. Výhody:

  • Máte plánované náklady na kópiu (nemôže sa Vám stať, že musíte zaplatiť vysokú sumu za výmenu opotrebovaného dielu
  • Máte predĺženú záruku na stroj počas celej doby platnosti zmluvy
  • Spotrebný materiál a papier Vám dovezieme až do firmy
  • Stávate sa naším dôležitým zákazníkom s prioritnou starostlivosťou našich technikov (všetky doplnkové náklady idú na náš účet!)
  • Automaticky ste zaradení do programu preventívnej starostlivosti (pravidelnými prehliadkami sa snažíme poruchám predchádzať)
V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte. Tešíme sa na spoluprácu s Vami.